Kezdődik a rekultiváció

Több mint száz hulladéklerakó rekultivációja kezdődött meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A programra több mint hét milliárd forintos uniós forrást nyert a megyei Szilárhulladék-gazdálkodási Társulás. A kivitelezésre és megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak, így a tervek szerint 2014 tavaszára befejezik a 108 lerakó rekultiválását. A felújított területeket az önkormányzatoknak kell karbantartaniuk illetve egyéb célra hasznosítaniuk.

240 önkormányzatot tömörít a Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, amely több mint hétmilliárd forintból valósítja meg 108 hulladéklerakó rekultivációját. A megyében jelentős környezeti terhelést jelentettek eddíg a hatóság által bezárt és használaton kívüli lerakók. Ezek felszámolására nyert 100%-os támogatás mellett forrásokat a társulás.

A kivitelezés már több településen is megkezdődött. Bár a tervek a megye valamennyi lerakójára elkészültek, több mint 50 település a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt a mostani programból. Ezeket újabb pályázati forrásokból szeretnék bevonni a rekultivációs programba.

Az ártalmatlanítás során földdel borítják a lerakókat és a záróréteg kialakítása után a lezárt depónia füvesítése őshonos fajtákkal fog megtörténni. A terület utógondozása az önkormányzatok feladata lesz. Nekik kell gondoskodniuk a terület kaszálásáról, megakadályozni az illegális lerakást, és a területen kialakított monitoring kutakat is rendszeresen ellenőrizniük kell. A projektnyitó rendezvényen a megye polgármestereit tájékoztatták a rekultivációs program lebonyolításáról. A tervek szerint 2014 tavaszára mind a 108 lerakó ártalmatlanításával végeznek.

Nyitórendezvény

Az előkészítési feladatok után, ünnepélyes nyitórendezvénnyel elindult el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja című projekt.

A 229 szabolcs-szatmár-bereg megyei és 31 borsod-abaúj-zemplén megyei települést tömörítő Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszere keretében, a KEOP 2.3.0. számú, 2. fordulós rekultivációs pályázatot nyújtott be 2010. december 20-án, melyet az Irányító Hatóság 2011. május 05-én támogatásban részesített bruttó 7.230.026.017 Ft összköltséggel. A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek rekultivációja” címmel 2012. február 02-án írták alá.

Az előkészítő munkálatok után néhány területen a kivitelező már elkészült a lerakó rekultiválásával, s a munkaterület rövidesen visszaadja a tulajdonos Önkormányzatnak. Az érvényes rekultivációs terv alapján a hulladéklerakó utógondozásának feladata ettől az időponttól – mint a munkaterület átadását megelőzően – a tulajdonos önkormányzatot terheli, így az ő feladata és kötelezettsége lesz valamennyi, az engedélyben meghatározott feladat elvégzése (pl. az illegális lerakás megakadályozása, a terület kaszálása, a meglévő monitoring kutak mintázása stb.) az engedélyben megadott időpontig.

A program ünnepélyes nyitórendezvényét 2013. május 31-én tartották.