Kezdődik a rekultiváció

Több mint száz hulladéklerakó rekultivációja kezdődött meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A programra több mint hét milliárd forintos uniós forrást nyert a megyei Szilárhulladék-gazdálkodási Társulás. A kivitelezésre és megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak, így a tervek szerint 2014 tavaszára befejezik a 108 lerakó rekultiválását. A felújított területeket az önkormányzatoknak kell karbantartaniuk illetve egyéb célra hasznosítaniuk.

240 önkormányzatot tömörít a Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, amely több mint hétmilliárd forintból valósítja meg 108 hulladéklerakó rekultivációját. A megyében jelentős környezeti terhelést jelentettek eddíg a hatóság által bezárt és használaton kívüli lerakók. Ezek felszámolására nyert 100%-os támogatás mellett forrásokat a társulás.

A kivitelezés már több településen is megkezdődött. Bár a tervek a megye valamennyi lerakójára elkészültek, több mint 50 település a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt a mostani programból. Ezeket újabb pályázati forrásokból szeretnék bevonni a rekultivációs programba.

Az ártalmatlanítás során földdel borítják a lerakókat és a záróréteg kialakítása után a lezárt depónia füvesítése őshonos fajtákkal fog megtörténni. A terület utógondozása az önkormányzatok feladata lesz. Nekik kell gondoskodniuk a terület kaszálásáról, megakadályozni az illegális lerakást, és a területen kialakított monitoring kutakat is rendszeresen ellenőrizniük kell. A projektnyitó rendezvényen a megye polgármestereit tájékoztatták a rekultivációs program lebonyolításáról. A tervek szerint 2014 tavaszára mind a 108 lerakó ártalmatlanításával végeznek.