Rekultivációs lakossági fórumok

Több, mint száz hulladéklerakó rekultivációja zajlik jelenleg  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  A programra több mint hét milliárd forintos uniós forrást nyert a megyei Szilárhulladék-gazdálkodási Társulás. A munkálatok jól haladnak, így a tervek szerint 2014 tavaszára befejezik a 108 lerakó ártalmatlanítását. A felújított területeket az önkormányzatoknak kell karbantartaniuk illetve egyéb célra hasznosítaniuk.

SONY DSCA megyében jelentős környezeti terhelést jelentettek eddig a hatóság által bezárt és használaton kívüli hulladék lerakók. Ezek felszámolására nyert 100%-os támogatás mellett forrásokat a Szilárhulladék-gazdálkodási Társulás. A rekultivációs programba 108 lerakó került be amelyek közül többen- köztük a nyíregyháziban is  már befejezték a munkákat.

Az ártalmatlanítás során földdel borítják a lerakókat, és a záróréteg kialakítása után a lezárt depónia füvesítése őshonos fajtákkal fog megtörténni. A terület utógondozása az önkormányzatok feladata lesz. Nekik kell gondoskodniuk a terület kaszálásáról, megakadályozni az illegális lerakást.

Bár a tervek a megye valamennyi lerakójára elkészültek, több mint 50 település a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt a mostani programból. Ezeket újabb pályázati forrásokból szeretnék bevonni a rekultivációs programba.